Let op. Deze wet is vervallen op 13 februari 2014. U leest nu de tekst die gold op 12 februari 2014.

Beleidsregels Protocol Scholing 2012

Uitgebreide informatie
Beleidsregels Protocol Scholing 2012
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Besluit:
Artikel 1
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij het beoordelen van cliënten voor het volgen van een scholing het protocol als weergegeven in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Het Besluit Protocol Scholing 2008 , gepubliceerd in de Staatscourant van 1 juli 2008, nummer 154 wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2012.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels Protocol Scholing 2012
Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 20 september 2012
voorzitter Raad van bestuur UWV.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht