Let op. Deze wet is vervallen op 18 mei 2016. U leest nu de tekst die gold op 17 mei 2016.

Beleidsregels Protocol Scholing 2014

Uitgebreide informatie
Beleidsregels Protocol Scholing 2014
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Besluit:
Artikel 1
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij het beoordelen van werkzoekenden voor het volgen van een scholing het protocol als weergegeven in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
De Beleidsregels Protocol Scholing 2012 , gepubliceerd in de Staatscourant van 12 oktober 2012, nummer 20675 worden ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels Protocol Scholing 2014
Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 7 januari 2014
Voorzitter Raad van bestuur UWV
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht