Let op. Deze wet is vervallen op 21 augustus 2012. U leest nu de tekst die gold op 20 augustus 2012.

Artikel 3 Beleidsregels uitgifte en beheer van achtcijferige 0909 medianummers

Uitgebreide informatie
3. Samenhang overige beleidsregels OPTA
In de onderhavige beleidsregels is ten behoeve van de uitgifte en beheer van achtcijferige 0909 medianummers een aantal uitgangspunten opgenomen ter voorkoming van uitputting van achtcijferige medianummers met dienstcode 0909.
Naast onderhavige beleidsregels gelden voor deze nummers tevens:
(1) de beleidsregels met kwantitatieve eisen voor toekenning en gebruik van informatienummers met een lengte van acht cijfers uit 2007, die zien op alle achtcijferige informatienummers met dienstcodes 0800, 0900, 0906 en 0909; en
(2) de beleidsregels masscalling- en medianummers, die zien op alle achtcijferige en elfcijferige masscalling- en medianummers met dienstcodes 0800, 0900, 0906 en 0909.
De beleidsregels onder (1) en (2) blijven onverminderd van kracht.
Onderstaande 2 figuren dienen om op grafische wijze inzicht te geven in de verhouding tussen de verschillende informatienummers en de daarvoor geldende beleidsregels. Figuur 1: Overzicht masscalling- en medianummers
  Masscalling nummers 0800 Masscalling nummers 090x Medianummers 0800 Medianummers 090x
Kort/achtcijferig 0800-10xx 0906-03xx 0800-11xx 0906-00xx
    0900-03xx   0900-00xx
    0909-03xx   0909-00xx
         
Kort/achtcijferig 0800-13xx 0906-13xx
        0900-13xx
        0909-13xx
         
Kort/achtcijferig   0909-88xx
         
Lang/elfcijferig 0800-31xxxxx 0906-31xxxxx 0800-30xxxxx 0906-30xxxxx
    0900-31xxxxx   0900-30xxxxx
    0909-31xxxxx   0909-30xxxxx

Toelichting figuur 1: De vetgedrukte waarden zijn de nummers waar het in deze beleidsregels om gaat.
Inhoudsopgave
1. Achtergrond medianummers
2. Aanleiding onderhavige beleidsregels
3. Samenhang overige beleidsregels OPTA
4. Beleid uitgifte en beheer achtcijferige medianummers met dienstcode 0909
4.1. Aanwijzing nummerblokken individuele nummers en rijtjes
4.2. Periode van toekenning voor bepaalde tijd
4.3. Verkorting afkoelingsperiode
5. Algemene slotbepalingen
5.1. Inherente afwijkingsbevoegdheid
5.2. Aanpassing en herziening
5.3. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht