Let op. Deze wet is vervallen op 21 augustus 2012. U leest nu de tekst die gold op 20 augustus 2012.

Artikel 4 3 Beleidsregels uitgifte en beheer van achtcijferige 0909 medianummers

Uitgebreide informatie
4. Beleid uitgifte en beheer achtcijferige medianummers met dienstcode 0909
Figuur 2: Diagram met informatienummers en de geldende beleidsregels
Het college hanteert bij de uitgifte en het beheer van de achtcijferige medianummers met dienstcode 0909 de volgende uitgangspunten.
3. Verkorting afkoelingsperiode
Het college zal bovengenoemde uitgangspunten hieronder nader toelichten.
Inhoudsopgave
1. Achtergrond medianummers
2. Aanleiding onderhavige beleidsregels
3. Samenhang overige beleidsregels OPTA
4. Beleid uitgifte en beheer achtcijferige medianummers met dienstcode 0909
4.1. Aanwijzing nummerblokken individuele nummers en rijtjes
4.2. Periode van toekenning voor bepaalde tijd
4.3. Verkorting afkoelingsperiode
5. Algemene slotbepalingen
5.1. Inherente afwijkingsbevoegdheid
5.2. Aanpassing en herziening
5.3. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht