Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 5 lid 1 d Beleidsregels UWV onderzoek interne jobcoaching

Uitgebreide informatie
1.
Het UWV bepaalt de hoogte van de toe te kennen subsidie aan de hand van de volgende parameters:
d. uitgangspunt is dat de begeleiding zo snel mogelijk doch uiterlijk na 3 jaar is afgebouwd. Is direct voorafgaand aan subsidieverlening op grond van dit besluit begeleiding toegekend op grond van artikel 35 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of artikel 2:22 van de Wet Wajong, dan wordt de periode waarover deze begeleiding is toegekend mede in aanmerking genomen voor de vaststelling van de periode van 3 jaar.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
Artikel 2. Voorwaarden voor subsidie
Artikel 3. Aanvraag
Artikel 4. Beoordeling
Artikel 5. Verlening en vaststelling van de subsidie
Artikel 6. Verplichtingen voor de werkgever
Artikel 6a. Aanvragen door Wajong georiƫnteerde werkgevers
Artikel 7. Looptijd van het onderzoek
Artikel 8. Subsidieplafond
Artikel 8a. Terugvordering
Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht