3.
Als de verzekerde na afloop van de bezwaar- of beroepsprocedure, bedoeld in het eerste lid onder c, in de basisregistratie personen ambtshalve opgenomen blijft met gegevens over het vertrek uit Nederland, vindt alsnog opschorting plaats tot verblijf in het buitenland kan worden vastgesteld of een adres in Nederland in de basisregistratie personen is opgenomen.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Afwijkende registratie binnen zes weken ongedaan maken
Artikel 3. Geen opschorting en beëindiging opschorting
Artikel 4. Ingangsdatum opschorting
Artikel 5. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
Artikel 6. Inwerkingtreding
Artikel 7. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht