Artikel 1. Definities
In deze beleidsregels wordt verstaan onder:
de Minister, de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM);
dubo-voorzieningen, voorzieningen waarvan het bewezen milieurendement hoger is dan dat van conventionele voorzieningen;
de bouwkosten, de stichtingskosten verminderd met de grondkosten;
de meerkosten, het verschil in prijs tussen enerzijds conventionele voorzieningen en anderzijds dubo-voorzieningen; en
ontheffing, toestemming van de Minister als bedoeld in artikel 7a, lid 2 en 3 van de Woningwet.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Reikwijdte
Artikel 3. Inhoudelijke voorwaarden verkrijgen ontheffing
Artikel 4. Procedurele voorwaarde verkrijgen ontheffing
Artikel 5. Procedure verlenen ontheffing
Artikel 6. Aanvraag bouwvergunning
Artikel 7. Verslaglegging
Artikel 8. Inwerkingtreding
Artikel 9. Aanhaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht