Artikel 2. Reikwijdte
In deze beleidsregels wordt onder een project verstaan de op bepaalde percelen nieuw te bouwen bouwwerken of het op een bepaald perceel nieuw te bouwen bouwwerk óf de te verrichten werkzaamheden aan bouwwerken op bepaalde percelen of aan het bouwwerk op een bepaald perceel, waarvoor door burgemeester en wethouders een aanvraag om ontheffing bij de Minister is ingediend.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Reikwijdte
Artikel 3. Inhoudelijke voorwaarden verkrijgen ontheffing
Artikel 4. Procedurele voorwaarde verkrijgen ontheffing
Artikel 5. Procedure verlenen ontheffing
Artikel 6. Aanvraag bouwvergunning
Artikel 7. Verslaglegging
Artikel 8. Inwerkingtreding
Artikel 9. Aanhaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht