Artikel 4. Procedurele voorwaarde verkrijgen ontheffing
Een ontheffing kan slechts door de Minister worden verleend indien door burgemeester en wethouders, voordat een aanvraag om ontheffing wordt ingediend, met de voor het project relevante bouw- en milieupartijen overleg is gevoerd om tot vrijwillige uitvoering van het project te komen.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Reikwijdte
Artikel 3. Inhoudelijke voorwaarden verkrijgen ontheffing
Artikel 4. Procedurele voorwaarde verkrijgen ontheffing
Artikel 5. Procedure verlenen ontheffing
Artikel 6. Aanvraag bouwvergunning
Artikel 7. Verslaglegging
Artikel 8. Inwerkingtreding
Artikel 9. Aanhaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht