Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Beleidsvoornemen activiteiten Internationale Culturele Samenwerking

Uitgebreide informatie
Beleidsvoornemen activiteiten Internationale Culturele Samenwerking
De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, mede namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;
Gelet op de artikelen 1.1.6,1.1.10,2.5.1 en 2.5.2 van de subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken,
Besluit:
Artikel 1
Het mede namens de Staatssecretaris van Onderwijs,Cultuur en Wetenschappen genomen besluit van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 10 februari 2000 tot vaststelling van een subsidieplafond voor de HGIS-cultuurmiddelen voor het Internationaal Cultuurbeleid (begrotingsartikel 14.09.01) wordt hierbij ingetrokken.
Artikel 2
Voor de subsidieverlening op grond van artikel 2.5.1 en 2.5.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt voor activiteiten op het gebied van de Internationale Culturele Betrekkingen het beleidskader zoals dat is neergelegd in de Notitie ‘Internationaal Cultuurbeleid; de besteding van de HGIS-Cultuurmiddelen’ (brief van de Staatssecretarissen van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen en van Buitenlandse Zaken aan de Voorzitter van de Tweede Kamer dd 14 juli 1999 kamerstuk 26 682 nr. 1). Deze notitie vervangt de brief ‘Intensivering Buitenlands Cultuurbeleid’ dd 5 maart 1997 (Kamerstuk 25 270 nr. 1).
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt.
De notitie ‘Internationaal Cultuurbeleid; de Besteding van de HGIS-cultuurmiddelen’ is op verzoek verkrijgbaar bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Afdeling Internationale Culturele Samenwerking.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ,
Staatssecretaris
Staatssecretaris
namens deze,
De
Directeur-Generaal Internationale Samenwerking
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht