Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Beleidsvoornemen Beurzenprogramma voor IO-instituten

Uitgebreide informatie
Beleidsvoornemen Beurzenprogramma voor IO-instituten
De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking;
Gelet op de artikelen 1.1.6, 1.1.10, 2.4.6, 2.4.11 en 2.4.12 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken,
Besluit:
Artikel 1
Voor subsidieverlening op grond van artikelen 2.4.6, 2.4.11 onder c en 2.4.12 onder b en c, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt voor de periode 1 januari 2002 tot en met 31 december 2002 voor het Beurzenprogramma voor Internationaal Onderwijsinstituten het volgende subsidieplafond, exclusief uitvoeringskosten, € 18.423.477 (NLG 40.600.000,-).
Artikel 2
Ten aanzien van het Beurzenprogramma voor Internationaal Onderwijsinstituten geldt voor de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2002 het in de bijlage bij dit besluit opgenomen beleidsvoornemen.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt.
Dit besluit zal met bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.
De voor Ontwikkelingssamenwerking,
Minister
namens deze,
De
Directeur-Generaal Internationale Samenwerking
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht