Beleidsvoornemen en subsidieplafond op grond van Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (S&L Office Onderzoek)
De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
Gelet op de artikelen 1.1.6, 1.1.7, derde lid, 1.1.10, 2.4.7. en 2.4.8 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken
Besluit:
1
Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 2.4.7 en 2.4.8. van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt in aanvulling op het besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 11 januari 2001, nr DCO/OC - 688/00 2 voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2001 ten behoeve van activiteiten gericht op de inrichting en werking van een Support and Liaison Office ten behoeve van onderzoekssamenwerkingsprogramma's in het kader van het programma Onderzoek het als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidsvoornemen. Voor deze activiteiten geldt een subsidieplafond van f 500.000.
2
Aanvragen om subsidie kunnen niet later dan 6 weken na dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, worden ingediend bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken afdeling DCO/OC.
3
Indien meer dan één aanvraag voldoet aan de vereisten die in de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken en in dit besluit zijn gesteld, zal de aanvraag die in verhouding tot de omvang van de gevraagde subsidie de hoogste bijdrage levert aan de realisering van de doelstellingen van de artikelen 2.4.7 en 2.4.8 van de regeling en van dit besluit voor toekenning van subsidie in aanmerking komen.
4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst.
Dit besluit wordt met de bijlage in de Staatscourant geplaatst.
De voor Ontwikkelingssamenwerking ,
Minister
namens deze,
de
directeur-generaal
Inhoudsopgave
1
2
3
4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht