Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Beleidsvoornemen en subsidieplafond Vredesfonds 2002

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken tot vaststelling van een beleidsvoornemen tot subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (Vredesfonds)
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Gelet op de artikelen 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.10 en 2.1.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken
Besluit:
Artikel 1
Voor subsidieverlening op grond van artikel 2.1.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van het Vredesfonds geldt voor de periode van 1 mei 2002 tot en met 31 december 2002 het als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidsvoornemen. Voor deze periode geldt een subsidieplafond van € 1.000.000.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt.
Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De van Buitenlandse Zaken ,
Minister
namens deze,
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
directeur-generaal Politieke Zaken
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht