Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Beleidsvoornemens Conflicthaarden 2002

Uitgebreide informatie
Besluit houdende beleidsvoornemens van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (conflicthaarden)
De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
Voor subsidieverlening op grond van hoofdstuk II, afdeling 9 (noodhulp, conflictbeheersing) van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit het als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidskader. Het beleidskader heeft betrekking op de subsidiëring van activiteiten ten behoeve van Afghanistan, Angola, Burundi, Democratische Republiek Congo, Irak, de Molukken, Soedan, Somalië, West-Afrika/Sierra Leone, en op activiteiten gericht op of ter bevordering van ontmijning.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage bij dit besluit zal op het internet worden geplaatst (www.minbuza.nl) en ter inzage worden gelegd op de bibliotheek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Gelet op de artikelen 1.1.6, 1.1.10, onder a, 2.9.1 en 2.9.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (Stcrt. 1998, 249);
Besluit:
De voor Ontwikkelingssamenwerking,
Minister
namens deze,
directeur-generaal Internationale Samenwerking
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht