Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 september 2014, kenmerk 2014-0000478982, houdende de benoeming van de leden van de Transitiecommissie Sociaal Domein
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gelet op het Instellingsbesluit Transitiecommissie Sociaal Domein en gelet op het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies;
Besluit:
1.
Tot lid van de Transitiecommissie Sociaal Domein worden benoemd:
a. Mw. M.J. (Marian) Kaljouw;
b. Dhr. H.C.P. (Han) Noten, tevens voorzitter;
c. Dhr. D. (Doekle) Terpstra.
2.
De benoeming geldt voor de periode 12 september 2014 tot 12 september 2015.
1.
De leden van de Transitiecommissie Sociaal Domein ontvangen een vaste vergoeding per maand.
2.
De vergoeding van de leden wordt gebaseerd op het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 voor de arbeidsduurfactor van 0,22 fte.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Benoemingsbesluit leden Transitiecommissie Sociaal Domein.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden verzonden aan betrokkenen.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht