Let op. Deze wet is vervallen op 17 oktober 2007. U leest nu de tekst die gold op 16 oktober 2007.

Benoemingsbesluit lid Commissie van toezicht CTB

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 februari 2004, nr. IWI/03/98163, tot benoeming van een lid van de Commissie van toezicht CTB
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Besluit instelling Commissie van toezicht CTB (Stcrt. 2001, 248);
Besluit:
1.
De inspecteur-generaal van de Inspectie Werk en Inkomen wordt benoemd tot lid van de Commissie van toezicht CTB.
2.
De directeur Toezicht zelfstandige bestuursorganen van de Inspectie Werk en Inkomen vervangt de inspecteur-generaal als lid van de Commissie bij diens afwezigheid of verhindering.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Den Haag, 3 februari 2004
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht