Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 8 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/227940, houdende benoeming van en toekenning van vergoedingen aan de voorzitter en de andere leden van de raad van toezicht van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Benoemingsbesluit raad van toezicht KNMI)
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
Gelet op artikel 6, tweede tot en met vijfde lid, van de Wet taken meteorologie en seismologie;
BESLUIT:
1.
De heer drs. F.J.M. Crone te benoemen als lid, tevens voorzitter, van de raad van toezicht, bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Wet taken meteorologie en seismologie.
2.
Te benoemen als lid van de raad van toezicht:
De heer prof. dr. A.A.M. Holtslag
De heer prof. dr. ir. H. A. Dijkstra
De heer drs. L.H.M. Kohsiek
Mevrouw ir. A. G. Nijhof MBA
De heer dr. A. Kuipers
De heer dr. C. Bönnemann.
Artikel 2. Secretaris
De raad van toezicht wordt bijgestaan door een secretaris als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Regeling taken meteorologie en seismologie, die in overeenstemming met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu door de voorzitter van de raad van toezicht wordt gekozen.
Artikel 3. Periode
De benoeming geschiedt voor de periode van 1 januari 2016 tot 1 januari 2020.
Artikel 4. Werkwijze
De raad van toezicht bepaalt zijn eigen werkwijze. De werkwijze van de raad wordt vastgelegd in een reglement.
1.
De voorzitter en de andere leden van de raad ontvangen per vergadering een vergoeding.
2.
De vergoeding per vergadering van de leden van de raad bedraagt 3% van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 .
3.
In afwijking van het tweede lid bedraagt de vergoeding van de voorzitter van de raad per vergadering 130% van de hoogte van de vergoeding, bedoeld in het tweede lid.
Artikel 6. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.
Artikel 7. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Benoemingsbesluit raad van toezicht KNMI.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1. Benoeming voorzitter en leden
Artikel 2. Secretaris
Artikel 3. Periode
Artikel 4. Werkwijze
Artikel 5. Vergoeding
Artikel 6. Inwerkingtreding
Artikel 7. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht