Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Beoordelingskader Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouw

Uitgebreide informatie
Beoordelingskader Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouw
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gelet op artikel 10, derde lid, van de Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouw en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
1.
De toepassing van het criterium, bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van de Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouw, geschiedt met inachtneming van bijlage I bij dit besluit.
2.
De toepassing van het criterium, bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van de Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouw, geschiedt met inachtneming van bijlage II bij dit besluit.
3.
De toepassing van het criterium, bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel c, van de Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouw, geschiedt met inachtneming van bijlage III bij dit besluit.
4.
De toepassing van het criterium, bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d en onderdeel e, van de Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouw, geschiedt met inachtneming van bijlage IV bij dit besluit.
5.
De toepassing van het criterium, bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel f, van de Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouw, geschiedt met inachtneming van bijlage V bij dit besluit.
6.
De toepassing van het criterium, bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel g, van de Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouw, geschiedt met inachtneming van bijlage VI bij dit besluit.
7.
De toepassing van het criterium, bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel h, van de Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouw, geschiedt met inachtneming van bijlage VII bij dit besluit.
8.
De toepassing van het criterium, bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel i, van de Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouw, geschiedt met inachtneming van bijlage VIII bij dit besluit.
Artikel 2
In de in artikel 1, eerste, tweede en derde lid, bedoelde gevallen wordt de uitkomst van de weging, zoals deze voortvloeit uit de in deze leden bedoelde bijlagen, vermenigvuldigd met een waarderingsfactor. De waarderingsfactoren worden toegepast op de wijze als bedoeld in bijlage IX.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Beoordelingskader Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouw.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2002.
Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen I tot en met IX die ter inzage worden gelegd bij de Dienst Landelijk Gebied.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht