2.2.4. Overgangsrecht
Ik adviseer u nadrukkelijk de hierboven beschreven methode toe te passen op toekomstige vergunningaanvragen op basis van de Wm. Deze methode heeft als zodanig geen invloed op verleende, al dan niet onherroepelijk geworden, vergunningen en kan evenmin worden gehanteerd bij de beoordeling van reeds in behandeling genomen vergunningaanvragen. Met toekomstige vergunningaanvragen doel ik zowel op nieuwe vergunningsaanvragen als op wijzigings- of actualiseringsvergunningen voor bestaande spoorwegemplacementen, ingediend na de datum van bekendmaking van deze brief.
Inhoudsopgave
1. Schets van de problematiek
2. Beoordeling piekgeluiden afkomstig van spoorwegemplacementen
2.1. Huidige methode
2.2. Nieuwe methode
2.2.1. Nieuwe inzichten
2.2.2. Nieuwe beoordelingwijze
Bescherming tegen schrikreacties
Bescherming tegen slaapverstoring
2.2.3. Akoestisch onderzoek
2.2.4. Overgangsrecht
3. Reikwijdte
4. Definities
5. Slot
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht