Bepalingen betreffende de verplichte meldingssystemen voor schepen `De noordoost en zuidoost kust van de Verenigde Staten' en `Straat Dover/Pas-de-Calais'
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Vervoer van de Nederlandse Antillen en de Minister van Vervoer en Commu-nicatie van Aruba;
Gelet op artikel 158a van het Schepenbesluit 1965;
Besluit:
Artikel 1
Met betrekking tot de meldingssystemen voor schepen: `De noordoost en zuidoost kust van de Verenigde Staten' en `Straat Dover/Pas-de-Calais', die op 7 tot 11 december 1998 door de Maritieme Veiligheidscom-missie van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) zijn aangenomen (Resolutie MSC.43(64)) en met ingang van 1 juli 1999 in werking zijn getreden, worden de voorschriften gesteld als aangegeven in de bij deze regeling behorende bijlage.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant, in de CuraƧaosche Courant en in het Afkondigingsblad van Aruba worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die in Nederland ter inzage wordt gelegd bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, in de Nederlandse Antillen bij het Departement Scheepvaart en Maritieme Zaken en in Aruba bij de Directie Scheepvaart.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht