Let op. Deze wet is vervallen op 11 juni 2005. U leest nu de tekst die gold op 10 juni 2005.

Beschikbaar bedrag Subsidieregeling erkenningsregelingen

Uitgebreide informatie
Beschikbaar bedrag Subsidieregeling erkenningsregelingen
De Minister van Economische Zaken,
Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Subsidieregeling erkenningsregelingen,
Besluit:
Artikel 1
Het bedrag dat beschikbaar is voor het in 1994 doen van toezeggingen op grond van de Subsidieregeling erkenningsregelingen wordt vastgesteld op f 1.000.000,00.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 18 oktober 1994
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht