Besluit van de minister van Verkeer en Waterstaat, houdende aanwijzing van de bevoegde autoriteiten bedoeld in het Binnenvaartpolitiereglement (Beschikking aanwijzing bevoegde autoriteiten Binnenvaartpolitiereglement)
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 5, eerste lid, onderdeel a, van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement;
Besluit:
Artikel 1
De bevoegde autoriteit, bedoeld in het Binnenvaartpolitiereglement , is:
a. de Minister van Infrastructuur en Milieu, voor artikel 1.01, onderdeel A 8°, 6.29, vierde lid, en 8.06, eerste en tweede lid.
c. voor artikel 1.21, tweede lid, de Directeur-Generaal Rijkswaterstaat, voor de vaarwegen in beheer bij het rijk.
f. de Souschef Faciliteren te Den Helder van de Koninklijke Marine, voor zover het betreft de volgende vaarwegen in beheer bij het Rijk:
de Marinehaven Willemsoord, de Rijkszeehaven het Nieuwe Diep, de Veerhaven van Den Helder en de rede van Den Helder, aan de oostzijde begrensd door een denkbeeldige lijn, die de volgende geografische punten verbindt:
a. 53E01'.45 NB, 04E48'.75 OL;
b. 53E00'.75 NB, 04E50'.80 OL;
c. 52E59'.75 NB, 04E52'.35 OL;
d. 52E59'.30 NB, 04E52'.65 OL;
e. 52E58'.28 NB, 04E50'.00 OL;
Artikel 2
De regeling van de minister van Verkeer en Waterstaat houdende aanwijzing bevoegde autoriteit Binnenvaartpolitiereglement van 28 september 1995, RVR 205342 (Stcrt. 190), wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 december 2004.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Beschikking aanwijzing bevoegde autoriteiten Binnenvaartpolitiereglement.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken