Beschikking aanwijzing landen Kernenergiewet
De Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op de artikelen 2, eerste lid, onder d en e, en tweede lid, 3, tweede lid, onder h, 5, eerste lid, onder a en b, en tweede lid, 6, tweede lid, onder b, 14, onder b en c, 16, onder b en c, 19, eerste lid, onder b, en 22, eerste lid, onder b, van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (Stb. 1969, 405),
Besluiten:
a. voor alle wijzen van vervoer:
België, Bondsrepubliek Duitsland, Bulgarije, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Irak, Joegoslavië, Liechtenstein, Luxemburg, Marokko, Noorwegen, Oost-Duitsland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Syrië, Spanje, Tsjechoslowakije, Tunesië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland;
b. voor vervoer over de Nederlandse territoriale zee of over niet-Nederlandse wateren, en voor het aansluitende vervoer in hetzelfde schip over Nederlandse binnenwateren, zomede voor vervoer in een luchtvaartuig: bovendien Canada, Japan en de Verenigde Staten van Amerika.
Artikel 2
Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking aanwijzing landen Kernenergiewet.
1.
Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.
2.
Zij treedt in werking op het tijdstip, waarop het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen in werking treedt.
's-Gravenhage, 5 december 1969
De van Economische Zaken ,
Minister
De van Sociale Zaken en Volksgezondheid ,
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht