Beschikking Aanwijzing Voedselcommissaris 's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij,
Gelet op de artikelen 3 en 29 van de Noodwet Voedselvoorziening1)Wet van 12 december 1962. Stb. 566.,
Besluit:
Artikel 1
Er wordt een voedselcommissaris, bedoeld in artikel 3 van de Noodwet Voedselvoorziening aangewezen in het gebied omvattende de gemeenten 's-Gravenhage, Rijswijk en Voorburg.
Artikel 2
De in artikel 1 aangewezen voedselcommissaris staat onder bevelen van de voedselcommissaris in de provincie Zuid-Holland.
1.
Deze beschikking kan worden aangehaald als Beschikking Aanwijzing Voedselcommissaris 's-Gravenhage.
2.
Zij wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.
's-Gravenhage, 13 april 1970
De van Landbouw en Visserij ,
Minister
Voor deze:
De
secretaris-generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht