Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2003. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2003.

Artikel 1 2 Beschikking aanwijzingen Besluit richtlijnen huuradviescommissies

Uitgebreide informatie
Artikel 1
De huuradviescommissies nemen ter zake van het bepaalde in artikel 2, onder g, van het Besluit richtlijnen huuradviescommissies, de volgende aanwijzingen in acht:
2. Voor wat betreft woningen wordt, bij de beoordeling van de gebreken, voor zover deze van wezenlijke invloed zijn op het woongenot, er in ieder geval op gelet of:
a. op de woning een aanschrijving als bedoeld in artikel 25 van de Woningwet tot het treffen van voorzieningen rust;
b. de woning, als gevolg van de toestand waarin de fundering of de muren (ernstige scheuren of scheefstand) of het dak of de trappen of de vloeren of de balcons (ernstige scheefstand, onvoldoende draagvermogen) zich bevinden, ongeschikt is ter bewoning;
c. in de woning (die niet is aangesloten op een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie) geen schoorsteen aanwezig is, of een aanwezige schoorsteen onveilig is, hetzij in zijn bevestiging, hetzij door lekkage of doorslag;
d. de elektrische bedrading of de gasleidingen van de woning zijn afgekeurd door het daartoe bevoegde energiebedrijf;
e. er geen daglichttoetreding is in het vertrek dat als hoofdwoonvertrek is bestemd;
f. er geen stroomaftappunten zijn in de vertrekken bestemd tot kamer of keuken;
g. de woning niet is aangesloten op een waterleiding, terwijl een waterleiding op een afstand van minder dan 50 meter aanwezig is;
h. binnen de woning geen toilet met waterspoeling aanwezig is;
i. een binnen de woning gelegen toiletruimte niet of vrijwel niet is te ontluchten en tevens uitsluitend rechtstreeks vanuit een woon- of slaapvertrek of keuken toegankelijk is;
j. een op de omvang van de woning afgestemde gelegenheid ingericht voor het bereiden van spijzen binnen de woning ontbreekt;
k. in een woon- of slaapvertrek of in de keuken permanent optrekkend vocht of schimmel over een oppervlakte van meer dan een kwart vierkante meter is waar te nemen;
l. de buitenmuren van een vertrek met de bestemming van woon- of slaapvertrek of keuken zijn opgetrokken in halfsteensmetselwerk of soortgelijke constructie en in verband daarmede regelmatig doorslaand vocht over een oppervlakte van meer dan een halve vierkante meter vertonen.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht