Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Beschikking erkenning psychiatrische ziekenhuizen 1989

Uitgebreide informatie
Beschikking erkenning psychiatrische ziekenhuizen 1989
De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Gelet op artikel 8 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1967, 655);
Gehoord de Ziekenfondsraad;
Besluit:
1. De in de bijlage vermelde instellingen worden in de aldaar vermelde omvang erkend als psychiatrisch ziekenhuis als bedoeld in de Regeling psychiatrische ziekenhuisverpleging AWBZ (Stcrt. 1988, 252).
2. De erkenning geldt voor onbepaalde tijd met uitzondering van de onder E3 en E6 genoemde instellingen waarvoor de erkenning geldt tot 1 januari 1990.
3. De beschikking van 12 juni 1987, DGVGZ/VTA/VERZ/VE-802501 met de daarbij behorende bijlage , waarbij de in de bijlage genoemde instellingen werden erkend als psychiatrisch ziekenhuis, wordt ingetrokken.
4. Deze beschikking welke kan worden aangehaald als Beschikking erkenning psychiatrische ziekenhuizen 1989 wordt met de bijbehorende bijlage in de Staatscourant geplaatst.
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van plaatsing en werkt terug tot en met 21 januari 1989.
Rijswijk, 24 mei 1989
De voornoemd,
staatssecretaris
Namens deze,
De
directie Verzekeringen, Tarieven en Arbeidsvoorwaarden
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht