Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2007. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2007.

Beschikking etikettering geneesmiddelen op recept

Uitgebreide informatie
Beschikking etikettering geneesmiddelen op recept
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Gelet op artikel 27, eerste lid, van het Besluit uitoefening artsenijbereidkunst (Stb. 1963, 75),
Besluit:
1.
De etiketten, bedoeld in artikel 27, eerste lid, derde volzin, van het Besluit uitoefening artsenijbereidkunst, moeten van ongekleurd papier zijn, dat aan de bovenzijde is voorzien van een baan van lichtbestendig blauwe kleur.
2.
Op de in het eerste lid bedoelde blauwe baan moeten duidelijk leesbaar in drukletters worden vermeld de woorden „niet om in te nemen” dan wel de wijze van toediening, zoals „oogdruppels”, „oordruppels”, „neusdruppels” of anderszins, doch zodanig, dat zij niet kan worden misverstaan.
Artikel 2
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 1965.
's-Gravenhage, 13 mei 1964
De
staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht