Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2005. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2005.

Beschikking financiële bijdrage reorganisatie politie

Uitgebreide informatie
Beschikking financiële bijdrage reorganisatie politie
De Minister van Binnenlandse Zaken
Te verstrekken aan genoemde gemeenten conform bijgevoegde lijst een uitkering van f 16.179.000 voor de uitgaven die door de burgemeester van die gemeente worden gedaan met het oog op de bevordering van de feitelijke integratie van de binnen de politieregio aanwezige korpsen van de gemeentepolitie en de onderdelen van het korps rijkspolitie.
Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant:
in overeenstemming met de minister van Justitie:
Overwegende dat het noodzakelijk is uitjeringen te verstrekken ter tegemoetkoming in de uitgaven van de gemeenten voor de bevordering van de feitelijke integratie van de politie in verband met de reorganisatie van het politiebestel:
Gelet op artikel 237b, tweede lid onder b van de gemeentewet (Stb. 1931, 89):
Na overleg met de Minister van Financiën:
Besluit:
's-Gravenhage, 13 april 1992.
De van Binnenlandse Zaken ,
Minister
namens deze,
De
projectmanager reorganisatie politie
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht