Let op. Deze wet is vervallen op 25 februari 2005. U leest nu de tekst die gold op 24 februari 2005.

Beschikking Plan van aanpak Schiphol en omgeving

Uitgebreide informatie
Beschikking Plan van aanpak Schiphol en omgeving
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Gelet op artikel 4, eerste lid van het Startconvenant Plan van aanpak Schiphol en omgeving;
Overwegende dat het gewenst is de organisatiestructuur van het Plan van aanpak Schiphol en omgeving vast te stellen;
Besluit:
1.
Er is een Stuurgroep Plan van aanpak Schiphol en omgeving.
2.
In de Stuurgroep hebben zitting: de secretaris-generaal van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (voorzitter), de secretaris-generaal van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken, de gedeputeerde voor milieu en economische zaken van Noord-Holland, de Gedeputeerde voor ruimtelijke ordening van Noord-Holland, de gedeputeerde voor verkeer en vervoer van Noord-Holland, de president-directeur van de N.V. Luchthaven Schiphol, de wethouder voor de ruimtelijke ordening van de gemeente Haarlemmermeer, een lid van de directie van de N.V. Koninklijke Luchtvaartmaatschappij en de wethouder voor economische zaken van de gemeente Amsterdam.
3.
Als secretaris van de Stuurgroep treedt op de projectleider Plan van aanpak Schiphol en omgeving. De secretaris wordt bijgestaan door een door hem aan te wijzen adjunct-secretaris.
4.
De Stuurgroep heeft tot taak toe te zien op de voortgang van de werkzaamheden van de projectgroep Plan van aanpak Schiphol en omgeving. De Stuurgroep bewaakt de uitvoering van het Startconvenant Plan van aanpak Schiphol en omgeving en keurt het Plan van aanpak Schiphol en omgeving goed.
1.
Er is een projectgroep Plan van aanpak Schiphol en omgeving.
2.
In de projectgroep hebben zitting: de projectleider Plan van aanpak Schiphol en omgeving (voorzitter), twee daartoe aangewezen medewerkers van het Directoraat-Generaal Milieubeheer (waaronder de secretaris), één daartoe aangewezen medewerker van de Rijksplanologische Dienst, één daartoe aangewezen medewerker van het Ministerie van Economische Zaken, drie daartoe aangewezen vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland, één daartoe aangewezen medewerker van de Rijksluchtvaartdienst, drie daartoe aangewezen vertegenwoordigers van de N.V. Luchthaven Schiphol, één daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de gemeente Haarlemmermeer.
3.
In de projectgroep hebben tevens zitting: daartoe aangewezen vertegenwoordigers van het Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting, de Regionale Inspectie Milieuhygiëne in Noord-Holland, de Inspectie Ruimtelijke Ordening in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland, de Directie Volkshuisvesting in Noord-Holland, de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude, KLM, Fokker, Martinair, Transavia, de Rijksluchtvaartinspectie, Rijkswaterstaat en het Directoraat-Generaal voor het Vervoer.
4.
De projectgroep heeft tot taak het Plan van aanpak Schiphol en omgeving op te stellen.
5.
De leden van de projectgroep, als genoemd in het tweede lid, vormen de Inner Circle Schiphol (ICS). De projectleider Plan van aanpak Schiphol en omgeving is voorzitter van de Inner Circle Schiphol (ICS).
6.
De Inner Circle Schiphol (ICS) is daadwerkelijk belast met het opstellen van het Plan van aanpak Schiphol en omgeving.
1.
De secretaris-generaal van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer wijst in opdracht van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de projectleider van het Plan van aanpak Schiphol en omgeving aan.
2.
De voorzitter van de projectgroep. Plan van aanpak Schiphol en omgeving rapporteert aan de voorzitter van de Stuurgroep Plan van aanpak Schiphol en omgeving. Hij koppelt regelmatig terug op de voorzitter van de Stuurgroep en draagt zorg voor de afstemming met de projectcoördinator Ontwikkeling Mainport Schiphol bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Artikel 4. (naamgeving)
Dit besluit kan worden aangehaald als de Beschikking Plan van aanpak Schiphol en omgeving.
Schiphol, 21 september 1989
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1. (Taak en samenstelling Stuurgroep Plan van aanpak Schiphol en omgeving)
Artikel 2. (Taak en samenstelling projectgroep Plan van aanpak Schiphol en omgeving)
Artikel 3. (Projectleider)
Artikel 4. (naamgeving)
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht