Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2005. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2005.

Beschikking premie en plafonds 1988

Uitgebreide informatie
Beschikking premie en plafonds 1988
De minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken,
Gelet op artikel 9 van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1984 (Stb. 343);
Besluiten:
Artikel I
Het percentage van de heffingsgrondslag, bedoeld in artikel 9, vierde lid, het Besluit geneeskundige verzorging politie 1984 wordt vastgesteld op 7.5.
Artikel II
Het maximum bedrag, bedoeld in artikel 9, vierde lid, van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1984, waarboven van de heffingsgrondslag geen bijdrage zal worden berekend, wordt vastgesteld op:
voor grond A: f 4444,20 zijnde f 4115 vermeerderd met 8% vakantieuitkering;
voor grond B: f 6138,72 zijnde f 5684 vermeerderd met 8% vakantieuitkering.
Artikel III
Deze beschikking, die kan worden aangehaald als ‘Beschikking premie en plafonds 1988’ wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking op 1 januari 1988.
's-Gravenhage, 28 december 1987
De van Justitie ,
minister
voor deze
De
directeur-generaal Politie en Vreemdelingenzaken
De van Binnenlandse Zaken
Minister
voor deze,
De
directeur-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht