1.
De afdracht komt, overeenkomstig een door de stichting in haar financieel reglement opgenomen verdeelsleutel, ten goede aan:
de aan de Grote Clubactie of Support Actie meewerkende verenigingen, stichtingen en instellingen, waarbij de afdracht wordt besteed overeenkomstig hun statutaire doelstellingen;
Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding, gevestigd te Amsterdam;
Scouting Nederland, gevestigd te Leusden, alsmede de bij Scouting Nederland aangesloten plaatselijke scoutinggroepen;
Stichting Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton, gevestigd te Utrecht;
Nationale Vereniging De Zonnebloem, gevestigd te Breda.
2.
Uiterlijk binnen drie maanden na afloop van een kalenderjaar voldoet de stichting de afdracht over dat kalenderjaar aan de in het eerste lid genoemde verenigingen, stichtingen en instellingen. Daarvan doet de stichting verslag in de in artikel 14, eerste lid, bedoelde jaarrekening die betrekking heeft op het kalenderjaar waarin de opbrengst van de loterij is gegenereerd.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht