Beschikking standplaatsen en ambtsgebieden van de secretariaten van de huurcommissies
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Overwegende, dat het gewenst is de standplaatsen en het ambtsgebied van de secretariaten van de Huurcommissie te wijzigen,
Besluit:
Artikel 1
Secretariaten van de Huurcommissie zijn gevestigd
Te Ten behoeve van de commissies in de ressorten
Amsterdam Amsterdam
Arnhem Arnhem, Terborg, Zutphen, Wageningen, Groenlo, Nijmegen, Tiel, Harderwijk en Apeldoorn
Breda Breda, Tilburg, Bergen op Zoom, Zevenbergen, Middelburg, Terneuzen en Zierikzee
Groningen Groningen, Leeuwarden, Heerenveen, Beetsterzwaag, Sneek, Assen, Emmen, Meppel, Winschoten en Zuidbroek
Haarlem Haarlem, Alkmaar, Den Helder, Hilversum, Hoorn en Zaandam
's-Hertogenbosch 's-Hertogenbosch, Eindhoven, Boxmeer en Helmond
Maastricht Maastricht, Heerlen, Sittard, Venlo en Roermond
Rijswijk 's-Gravenhage, Delft, Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda
Rotterdam Rotterdam, Schiedam, Dordrecht, Gorinchem, Oud Beijerland, Sommelsdijk en Brielle
Utrecht Utrecht en Amersfoort
Zwolle Zwolle, Deventer, Enschede, Almelo en Lelystad
Artikel 2
De beschikking van 15 augustus 1988, nr. MOI 1588001 (Stcrt. 158) wordt ingetrokken.
Artikel 3
Deze beschikking wordt geplaatst in de Staatscourant.
Artikel 4
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 juli 1994.
Artikel 5
Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking standplaatsen en ambtsgebieden van de secretariaten van de huurcommissies.
Afschriften van deze beschikking worden gezonden aan gedeputeerde staten der onderscheidene provincies, de voorzitters en secretarissen der onderscheidene huurcommissies, de directeur-generaal van de Volkshuisvesting, de Accountantsdienst van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en aan de Algemene Rekenkamer.
's-Gravenhage, 8 augustus 1994
De van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,
Staatssecretaris
voor deze:
De
secretaris-generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht