Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2004. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2004.

Artikel 19 Beschikking Stuurgroep Emancipatiebeleid Onderwijs

Uitgebreide informatie
19
De coördinatiegroepen hebben tot taak:
a. het bevorderen dat het facet emancipatie systematisch aandacht krijgt in het onderwijsbeleid van het desbetreffende directoraat-generaal;
b. het coördineren van de beleidsvoor bereiding binnen het directoraat-generaal en het bewaken van de voortgang van de uitvoering van het beleid;
c. het doen van voorstellen aan de SEBO over het onderwijsemancipatiebeleid binnen het betreffende directoraat-generaal en het voorleggen van eventuele knelpunten aan de Stuurgroep;
d. het gevraagd en ongevraagd adviseren aan de SEBO dan wel, met inachtneming van het gestelde onder punt 13, aan andere departementale instanties over het onderwijsemancipatiebeleid en daarmee samenbangende zaken in de meest ruime zin.
Inhoudsopgave
+ I. De SEBO
- II. De coördinatiegroepen
+ III. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht