Let op. Deze wet is vervallen op 24 januari 2004. U leest nu de tekst die gold op 23 januari 2004.

Artikel 19 lid 6 Beschikking superheffing 1988

Uitgebreide informatie
6.
Voor degenen die de levering van melk of andere zuivelprodukten volledig hebben gestaakt en al dan niet ingevolge het bepaalde in § 5a de gehele aan hun bedrijf gerelateerde referentiehoeveelheid dan wel heffingvrije hoeveelheid als bedoeld in artikel 7 tijdelijk hebben overgedragen en om die reden niet aan het gestelde in de eerste, respectievelijk de derde volzin van het vijfde lid kunnen voldoen, geldt dat gedurende enig jaar sinds 1 april 1984 de ingevolge het vijfde lid te verpachten, respectievelijk terug over te dragen grond daadwerkelijk voor de melkproduktie op hun bedrijf in gebruik moet zijn geweest.
Inhoudsopgave
+ § 1. Definities
+ § 2. De heffingsplichtigen
+ § 3. De heffingvrije hoeveelheid en de referentiehoeveelheid
+ § 4. Het bij de levering van melk, of het equivalent daarvan, in aanmerking te nemen gemiddelde vetgehalte
- § 5. Overgang van een referentiehoeveelheid dan wel een in artikel 7 bedoelde heffingvrije hoeveelheid
+ § 5a. Tijdelijke overdracht van een referentiehoeveelheid dan wel een in artikel 7 bedoelde heffingvrije hoeveelheid
+ § 6. Vaststelling, oplegging, inning en doorberekening van de heffing
+ § 7. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken