Let op. Deze wet is vervallen op 24 januari 2004. U leest nu de tekst die gold op 23 januari 2004.

Beschikking tijdelijke verhoging referentiehoeveelheden en heffingvrije hoeveelheden

Uitgebreide informatie
Beschikking tijdelijke verhoging referentiehoeveelheden en heffingvrije hoeveelheden
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1921/92 (PbEG nr. L 195) alsmede de artikelen 13 en 19 van de Landbouwwet;
Gezien het advies van het Produktschap voor Zuivel en het Landbouwschap;
Besluit:
Artikel 1
De referentiehoeveelheden als bedoeld in artikel 6 en de heffingvrije hoeveelheden als bedoeld in artikel 7 van de Beschikking superheffing 1988 worden voor de heffingsperiode 1992/1993, in verband met de verlenging van deze heffingsperiode met vier dagen, verhoogd met 4/364 deel, zijnde een percentage van 1,1%.
Artikel 2
Deze beschikking treedt in werking op de tweede dag volgend op die van haar bekendmaking in de Staatscourant.
Artikel 3
Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking tijdelijke verhoging referentiehoeveelheden en heffingvrije hoeveelheden.
's-Gravenhage
De van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ,
Minister
voor deze:
De
secretaris-generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht