Let op. Deze wet is vervallen op 24 januari 2004. U leest nu de tekst die gold op 23 januari 2004.

Beschikking toekenning aanvullende referentiehoeveelheden

Uitgebreide informatie
Beschikking toekenning aanvullende referentiehoeveelheden
De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Overwegende dat ingevolge Vo (EEG) nr. 3880/89 van de Raad van de Europese Gemeenschappen (PbEG L378) aanvullende of specifieke referentiehoeveelheden zijn toegepast ten behoeve van voorzieningen voor specifieke groepen;
dat het derhalve thans in de rede ligt de verhoging van het nationale quotum ten goede te laten komen van alle producenten;
Gelet op de artikelen 13, 19 en 23 van de Landbouwwet (Stb. 1957,342);
Gehoord het Produktschap voor Zuivel en het Landbouwschap;
Besluit:
1.
Deze beschikking neemt over de begrippen van de Beschikking superheffing 1988 (Stcrt. 64).
2.
Onder “de beschikking” wordt in deze beschikking verstaan: Beschikking superheffing 1988.
1.
Aan producenten die aanspraak hebben op een refererentiehoeveelheid, als bedoeld in artikel 6 van de Beschikking, anders dan verkregen door een tijdelijke overdracht als bedoeld in par. 5A van de beschikking of een tijdelijke uitwisseling, als bedoeld in artikel 9 van de beschikking dan wel op een specifieke referentiehoeveelheid niet zijnde een heffingvrije hoeveelheid, als bedoeld in de Beschikking superheffing SLOM-deelnemers (Stcrt. 1989, 94), wordt een aanvullende referentiehoeveel toegewezen.
2.
Deze aanvullende referentiehoeveelheid bedraagt 1,09% van de in het eerste lid bedoelde referentiehoeveelheid of specifieke referentiehoeveelheid waarop de producent aan het eind van de heffingsperiode 1989/1990 aanspraak heeft.
3.
Het produktschap is belast met de berekening van de aanvullende referentiehoeveelheden.
1.
Deze beschikking kan worden aangehaald als “ Beschikking toekenning aanvullende referentiehoeveelheden ”.
2.
Deze beschikking treedt in werking op de dag van publikatie in de Staatscourant en werkt terug tot 2 april 1989.
's-Gravenhage, 13-02-1990
De
minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht