Let op. Deze wet is vervallen op 28 september 2007. U leest nu de tekst die gold op 27 september 2007.

Beschikking uitvoer veldgewasaardappelen 1967

Uitgebreide informatie
Beschikking uitvoer veldgewasaardappelen 1967
De Minister van Landbouw en Visserij,
Gelet op de artikelen 2 en 14 van de Landbouwuitvoerwet 1938,
Besluit:
Artikel 1
Voor de toepassing van het bij of krachtens deze beschikking bepaalde wordt verstaan onder
”veldgewasaardappelen”: aardappelen, die na het oogsten geen bewerking hebben ondergaan.
Artikel 2
Met betrekking tot een partij veldgewasaardappelen wordt namens de Minister van Landbouw en Visserij door het Produktschap voor Aardappelen onder door dit lichaam nader te stellen voorwaarden ontheffing verleend van het in artikel 2 van de Landbouwuitvoerwet 1938 genoemde verbod.
1.
Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking uitvoer veldgewasaardappelen 1967.
2.
Zij zal worden bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van 1 oktober 1967.
's-Gravenhage, 27-09-1967
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht