Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2009.

Beschikking vaststelling examengeld

Uitgebreide informatie
Beschikking vaststelling examengeld
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
Gelet op artikel 62 van de Wet op de Accountants-administratieconsulenten (Stb. 1972, 748),
Besluit:
Artikel 1
Voor het afleggen van de onderscheidene onderdelen van het examen, bedoeld in artikel 60 van de Wet op de Accountants-administratieconsulenten (Stb. 1972, 748), zijn de navolgende bedragen verschuldigd:
a. voor ieder van de onderdelen, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder a en b, van het Examenbesluit accountants-administratieconsulenten (Stb. 1974, 304): f 160;
b. voor het onderdeel, bedoeld in artikel 3, derde lid, onder a, van het vorengenoemde besluit: ƒ. 180;
c. voor het onderdeel, bedoeld in artikel 3, derde lid, onder b, van het vorengenoemde besluit: ƒ. 180;
d. voor ieder van de onderdelen, bedoeld in artikel 3, derde lid, onder c en d, van het vorengenoemde besluit: ƒ. 90.
1.
Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.
2.
Zij treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking.
3.
Afschrift van deze beschikking zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.
's-Gravenhage, 4 juli 1974
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht