Beschikking vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1982
De Minister van Financiën, in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken,
Gelet op artikel 147, vierde lid, van de Provinciewet (Stb. 1962, 17);
Besluit:
1.
De gecorrigeerde groeivoet als bedoeld in artikel 147, vierde lid, van de Provinciewet wordt gesteld op 7,363 percent.
2.
Gelet op het voor 1981 geldende maximum aantal te heffen opcenten van 23 en de bovenvermelde gecorrigeerde groeivoet bedraagt het door de provincie te heffen aantal opcenten in 1982 derhalve ten hoogste 24,7.
1.
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
2.
Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1982.
's-Gravenhage, 25 september 1981
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht