Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Beschikking vaststelling subsidieplafond 2010 Subsidieverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2009

Uitgebreide informatie
Beschikking vaststelling subsidieplafond 2010
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;
Gelet op artikel 8 van de subsidieverordening van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2009;
Besluit:
1.
Voor subsidieverlening op grond van artikel 7, 8, 9, 10 en 11 van de subsidieverordening van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2009 geldt voor het jaar 2010 een subsidieplafond van € 3.639.600,--.
2.
De verdeling van de toe te kennen subsidie is als volgt:
Detailhandel Nederland € 1.249.400,-- eventueel verhoogd tot een maximum bedrag van € 1.334.700,- in verband met aangegane verplichtingen. (Programma POBD)
Centrale vereniging Ambulante Handel € 163.900 eventueel verhoogd tot maximaal € 172.500,- in verband met aangegane verplichtingen. (Programma POBAD)
MKB - Nederland € 267.000,--. (Ondersteuning belangenbehartiging detailhandel Nederland)
CNV Dienstenbond € 478.300,-- eventueel verhoogd tot een maximum van € 503.500,-- in verband met aangegane verplichtingen. (Programma PPD)
FNV Bondgenoten € 1.027.400,-- eventueel verhoogd tot een maximum van € 1.081.500,-- in verband met aangegane verplichtingen. (Programma PPD)
FHKN € 71.300,-- eventueel verhoogd tot een maximum van € 75.000,-- in verband met aangegane verplichtingen. (Programma PPD)
FNV Bondgenoten/CNV Dienstenbond € 118.000,- (project thema avonden).
FHKN maximaal € 87.400,- (project bewustwording energie besparing werknemers).
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010
Dit besluit zal in het Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie (PBO blad) worden geplaatst.
Den Haag, 23 september 2009
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht