Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Beschikking vaststelling subsidieplafond 2013 Subsidieverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2009

Uitgebreide informatie
Beschikking van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel houdende vaststelling subsidieplafond 2013
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;
Gelet op artikel 8 van de subsidieverordening van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2009;
Besluit:
1.
Voor subsidieverlening op grond van artikel 7, 8, 9, 10 en 11 van de subsidieverordening van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2009 geldt voor het jaar 2013 een subsidieplafond van € 1.650.000,--.
2.
De verdeling van de toe te kennen subsidie is als volgt:
€ 742.500,-- Detailhandel Nederland
€ 82.500,-- Centrale Vereniging Ambulante Handel
€ 825.000,-- werknemers organisaties
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013
Dit besluit zal in het Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie (PBO blad) worden geplaatst.
Den Haag, 31 oktober 2012
voorzitter a. i.
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht