Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Beschikking wering besmettelijke pluimveeziekten

Uitgebreide informatie
Beschikking wering besmettelijke pluimveeziekten
De Minister van Landbouw en Visserij,
Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Vogelziektenwet,
Besluit:
1.
De invoer van entstoffen voor aanwending bij vogels alsmede smetstoffen, welke besmettelijke pluimveeziekten kunnen veroorzaken, is verboden.
2.
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is bevoegd in individuele gevallen ontheffing te verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.
3.
Aan een ontheffing, als bedoeld in het vorige lid, worden door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserijmet het oog op de wering van besmettelijke pluimveeziekten voorwaarden verbonden.
Artikel 2
De Beschikking invoer levende entstoffen (Stcrt. 1963, 71) wordt ingetrokken.
Artikel 3
Deze beschikking kan worden aangehaald als:
Beschikking wering besmettelijke pluimveeziekten en treedt in werking met ingang van de dag na die van haar publikatie in de Nederlandse Staatscourant.
's-Gravenhage, 4 februari 1975
De van Landbouw en Visserij ,
Minister
Voor deze,
De
plv. secretaris-generaal,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht