Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 1992
De staatssecretaris van Justitie,
Overwegende, dat het indexcijfer der lonen, vastgesteld krachtens artikel 402a, derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, per 30 september 1991 afwijkt van het overeenkomstige indexcijfer per 30 september 1990;
Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;
Besluit:
Artikel 1
Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 1992 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 3,7.
Artikel 2
Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekendgemaakt in de Staatscourant.
Artikel 3
Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 1992.
's-Gravenhage, 14 november 1991
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht