Beschikking van de Minister van Justitie van 28 oktober 2009, nr. 5625586/09/6, tot vaststelling van het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2010 worden verhoogd (Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2010)
De Minister van Justitie,
Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;
Besluit:
Artikel 1
Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2010 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 2,3.
Artikel 2
Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2010.
Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 28 oktober 2009
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht