Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2013
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Overwegende, dat het indexcijfer der CAO-lonen, inclusief bijzondere beloningen, per 30 juni 2012 afwijkt van het overeenkomstig indexcijfer per 30 juni 2011;
Gelet op artikel 9, eerste lid, van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002;
Besluit:
Artikel 1
Het percentage, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 wordt vastgesteld op 1,6.
Artikel 2
Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekend gemaakt in de Staatscourant, de Landscourant van Aruba, de Curaçaose Courant en de Landscourant van Sint Maarten.
Artikel 3
Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 2013. Zij wordt aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2013.
Den Haag, 13 augustus 2012
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht