Besluit van het Bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 25 september 2001 ter uitvoering van de Verordening PT Vakheffing bloemkwekerijproducten 2002 (Besluit 2002/1 PT Bloemkwekerijproducten vakheffing)
HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAPTUINBOUW
gelet op de artikelen 2 en 5 van de Verordening PT Vakheffing Bloemkwekerijproducten 2002;
op voorstel van de Sectorcommissie voor bloemkwekerij producten;
BESLUIT:
1.
Bedrijven die in aanmerking willen komen voor een gedeeltelijke verlaging van het heffingstarief, dienen over het betrokken kalenderjaar de gecertificeerde jaarrekening aan het productschap te overleggen.
2.
Wanneer het productschap vaststelt dat op jaarbasis de heffingsgrondslag hoger is dan € 11.344.505, dan wordt:
a. over de eerste € 11.344.505 het heffingstarief van 0,375% toegepast
b. over het bedrag hoger dan € 11.344.505 het verlaagde heffingstarief van 0,275% toegepast.
Artikel 2
Voor 2003 geldt dat het aan het bedrijfschap voor de Groothandel in Bloemkwekerijproducten af te dragen bedrag als bedoeld in artikel 2 van de “Verordening PT Vakheffing Bloemkwekerijproducten 2003” wordt vastgesteld op de som van:
a. 90% van 11/111 deel van de jaarlijkse opbrengst van de in eerder genoemde verordening bedoelde heffing op het eindproduct;
b. 100% van 11/73,5 deel van de jaarlijkse opbrengst van de in eerder bedoelde heffing op het uitgangsmateriaal.
Artikel 3
Voor kwekers van bloemzaden wordt bij de heffing, als bedoeld in artikel 4, tweede lid, sub c, bij de berekening en oplegging van de heffing uitgegaan van een veronderstelde omzet van € 3403,35 per hectare, welke omzet wordt toegepast naar rato van het areaal van de kweker van blocmzadcn.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als Besluit 2002/1 Bloemkwekerijproducten vakheffing.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2002.
Zoetermeer, 25 september 2001
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht