Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 18 februari 2003, houdende de vaststelling van de bedragen van de bestemmingsheffing ten behoeve van de teelt van fruit en champignons voor het jaar 2002 (Besluit 2003/1 PT bijzondere heffing fruit en champignons 2002/1 (hoog tarief))
HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW,
gelet op artikel 4, tweede lid, van de Verordening PT bijzondere heffing fruit en champignons 2002/1 (hoog tarief);
gehoord de sectorcommissie Groenten en Fruit d.d. 6 februari 2003;
BESLUIT:
Artikel 1
Voor de in artikel 4, eerste lid, van de Verordening PT bijzondere heffing fruit en champignons 2002/1 (hoog tarief) genoemde groepen, wordt de heffing voor het jaar 2002 als volgt vastgesteld:
Groep Omschrijving Bedrag
32 Cultuurgrond, in gebruik voor de teelt in de open grond van appelen € 70,14 per ha.
33 Cultuurgrond, in gebruik voor de teelt in de open grond van peren € 107,85 per ha.
34 Cultuurgrond, in gebruik voor de teelt in de open grond van klein fruit € 249,37 per ha.
35 Cultuurgrond, in gebruik voor de teelt in de open grond van overige pit- en steenvruchten € 160,47 per ha.
36 Cultuurgrond, in gebruik voor de teelt in de open grond van akkerbouwmatig geteeld fruit € 30,79 per ha.
60 Cultuurgrond, in gebruik voor de teelt onder glas van fruit € 6,95 per are
75 Cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van champignons € 1,64 per m2 teeltoppervlakte
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2002.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit 2003/1 PT bijzondere heffing fruit en champignons 2002/1 (hoog tarief).
Dit besluit en de daarbij behorende toelichting wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie
Zoetermeer, 18 februari 2003
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht