Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 2 december 2003, houdende de vaststelling van het percentage van de heffing op witlof voor het jaar 2003 (Besluit 2003/2 PT heffing promotie witlof 2003)
HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW,
gelet op artikel 3, derde lid, van de Verordening PT heffing promotie witlof 2003;
gehoord de Sectorcommissie voor groenten en fruit, d.d. 10 november 2003;
BESLUIT:
Artikel 1
Het percentage als bedoeld in artikel 3, derde lid, van de Verordening PT heffing promotie witlof 2003,
bedraagt: 0,4%.
Artikel 2
Het Besluit 2003/1 PT heffing promotie witlof 2003 wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit 2003/2 PT heffing promotie witlof 2003.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2003.
Dit besluit de daarbij behorende toelichting wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer, 2 december 2003
De
voorzitter
De
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht