Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 4 mei 2004, houdende een verlaging van de vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2004 (Besluit 2004/1 PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2004)
Het Bestuur van het Productschap Tuinbouw,
gelet op artikel 5, derde lid van de Verordening PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2004;
gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen;
Besluit:
Artikel 1
Voor de inkoper en voor de verkoper van bloembollen wordt in de periode 1 juni 2004 tot en met 31 mei 2005 de heffing verlaagd.
In plaats van: 2,1%, wordt: 1,6 %, aan heffing opgelegd.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit 2004/1 PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2004.
Dit besluit en de daarbij behorende toelichting wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer, 4 mei 2004
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht