Besluit van het Bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 28 juni 2005, houdende een verlaging van de vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2005 (Besluit 2005/2 PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2005)
Het Bestuur van het Productschap Tuinbouw,
gelet op artikel 4, derde lid van de Verordening PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2005;
gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, d.d. 3 mei 2005;
Besluit:
Artikel 1
Voor de inkoper en voor de verkoper van bloembollen wordt in de periode 1 juni 2005 tot en met 31 mei 2006 de heffing verlaagd.
Dit betekent dat:
a. in artikel 5, tweede lid, 2,1% wordt vervangen door: 1,6%;
b. in artikel 6, tweede lid, 2,1% wordt vervangen door: 1,0%;
c. in artikel 7, 2,1% wordt vervangen door: 1,0%;
d. in artikel 8, tweede lid, 2,1% wordt vervangen door: 1,0%;
e. in artikel 9, tweede lid, 2,1% wordt vervangen door: 1,6%;
f. in artikel 10, 2,1% wordt vervangen door: 1,6%;
g. in artikel 11, tweede lid, moet worden gelezen als 2,6%.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit 2005/2 PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2005.
Dit besluit en de daarbij behorende toelichting wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer, 28 juni 2005
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht